• پرسش های چهار گزینه ای هوش و استعداد  طراحی شده در قالب آزمونهای مختلف و متعدد کمک به افزایش خلاقیت و ابتکار دانش آموز کمک به افزایش دقت و سرعت عمل دانش آموز مناسب برای دانش آموزان سال های ششم و نهم و داوطلبان شرکت در آزمونهای ورودی مدارس برتر

    480,000 ریال 600,000 ریال 20% موجود
    0 نقد(ها)
    بیشتر
    موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف