• تست : تست های هر درس به ۳ قسمت واژگان ترجمه و قواعد تقسیم شده پس از پایان تست ها آشنایی کامل یا درک مطلب عربی کنکور پاسخنامه تشریحی : پاسخ کامل به تست ها با بررسی دلایل نادرستی سایر گزینه ها درسنامه : آموزش تمام نکات مورد نیاز برای پاسخ به تست ها

  976,000 ریال 1,220,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • متناسب با کتاب درسی جدید تلاش برای تثبیت یادگیری و به کار گیری آن قابل استفاده در مدرسه و منزل برای دانش آموز تالیف بر اساس محتوای هر مبحث و تلاش برای فعالیت بیشتر دانش آموز قابل استفاده برای دانش آموزان معلمان و والدین

  424,000 ریال 530,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • درسنامه ای کامل در ابتدای هر درس و بیان تمام نکات مورد نیاز مشخص شدن درسنامه ها به صورت تیتر اصلی استفاده از سر درس و کادر راهنما برای آدرس دهی پاسخ نامه استفاده از جدول و نمودار برای دسته بندی بهتر دروس  پرسش های چهار گزینه ای استاندارد کنکوری و تالیفی پاسخنامه تشریحی

  472,000 ریال 590,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • طراحی سوالات به شکلی است که وفاداری به کتاب درسی رعایت شده است. پرسشهای این کتاب در قالب: جای خالی صحیح و غلط چهار گزینه ای سوالات تشریحی

  280,000 ریال 350,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تنوع بسیار زیاد در طراحی پرسشها انواع پرسشهای مختلف برای محک یادگیری دانش آموز پرسش های جای خالی....درست نادرست...چهار گزینه ای پاسخ کوتاه...پاسخ کامل...وصل کردنی....نموداری و....

  392,000 ریال 490,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • طراحی سوالات متنوع از تمام درس های علوم دوم دبستان طراحی سوالات به شکل چند گزینه ای جای خالی درست نادرست  سوالات تصویری  سوالات تشریحی

  272,000 ریال 340,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اعداد و الگو ها... کسر ... ضرب و تقسیم ... اندازه گیری ... آزمون نیم سال اول  عدد های مخلوط و اعشاری ... شکل های هندسی ... آمار و احتمال ... آزمون نیم سال دوم

  424,000 ریال 530,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • راهبردهای حل مسئله عددهای صحیح جبر و معادله  هندسه و استدلال شمارنده ها و اعداد اول آزمون نیم سال اول سطح و حجم توان و جذر بردار و مختصات آمار و احتمال آزمون نیم سال دوم

  432,000 ریال 540,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • عددهای صحیح و گویا... عددهای اول ... چند ضلعی ها ... جبر و معادله ... بردار و مختصات ... آزمون نیم سال اول مثلث ... توان و جذر ... آمار و احتمال ... دایره... آزمون نیم سال دوم

  424,000 ریال 530,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • آموزش کامل ریاضی و آمار سال دهم یازدهم و دوازدهم استفاده از مثال های کاربردی در درسنامه پاسخ به مثال های طرح شده در درسنامه با هدف تثبیت یادگیری پرسش های چهار گزینه ای کنکور های سراسری پرسش های چهار گزینه ای تالیفی پاسخنامه تشریحی

  888,000 ریال 1,110,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شامل فصلهای : تفکر و تجربه ... اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن ... مواد پیرامون ما از معدن تا خانه ... سفر آب روی زمین ... سفر آب درون زمین  آزمون نیم سال اول انرژی و تبدیل ها آن ... منابع انرژی ... گرما و بهینه سازی مصرف انرژی یاخته و سازمان بندی آن ... سفره سلامت... سفر غذا گردش مواد ... تبادل با محیط آزمون نیم سال دوم

  384,000 ریال 480,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مواد و نقش آن ها در زندگی ... رفتار اتم ها با یکدیگر به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ... حرکت چیست ... نیرو زمین ساخت ورقه ای ... آثاری از گذشته زمین آزمون نیم سال اول فشار و آثار آن ... ماشین ها ... نگاهی به فضا ... گوناگونی جانداران دنیای گیاهان ... جانوران بی مهره ... جانوران مهره دار... با هم زیستن آزمون نیم سال دوم

  384,000 ریال 480,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف