• افزودن به سبد خرید

  تست های استاندارد در قالب آزمونهای سازماندهی شده پاسخنامه کلیدی و تشریحی و علت درستی یا نادرستی پاسخ ها جداول مقایسه ای متنوع برای جمع بندی سریع

  1,024,000 ریال 1,280,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  توضیح کامل و مفهومی مطالب کتاب درسی به صورت خط به خط مشخص کردن کلمات و جملات کلیدی کتاب درسی ترکیب مفاهیم و نکات فصل های مختلف با یکدیگر مقایسه و تعمیم مطالب مفهومی و ترکیبی با یکدیگر بررسی قیود کتاب درسی و.....

  760,000 ریال 950,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  درسنامه کامل و مفهومی کتاب درسی ارائه کلمات و جملات کلیدی متن کتاب درسی ترکیب نکات فصل های مختلف ترکیب مطالب با سال یازدهم مقایسه و تعمیم مطالب مفهومی و ترکیبی بررسی قیود کتاب درسی و....

  880,000 ریال 1,100,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  تدریس جامع و مفهومی مطالب کتاب درسی مشخص شدن کلمات و جملات کلیدی کتاب درسی ترکیب نکات فصل های مختلف با یکدیگر ترکیب مطالب فصل های مختلف با یکدیگر مقایسه و تعمیم مطالب فصل های مختلف کالبد شکافی تصاویر کتاب درسی و.....

  624,000 ریال 780,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  آموزش کامل و خط به خط کتاب درسی مشخص کردن و بیان جملات و مطالب کلیدی کتاب درسی ترکیب مفاهیم و مباحث فصل های مختلف مقایسه و تعمیم مطالب فصول مختلف بررسی قیود کتاب درسی کالبد شکافی تصاویر کتاب درسی روان بودن مطالب  و....

  464,000 ریال 580,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  فاگو زیست دوازدهم فصل اول / مولکول های اطلاعاتی تدریس کامل و مفهومی خط به خط کتاب درسی مشخص کردن کلمات و جملات کلیدی ترکیب نکات و مفاهیم فصل های مختلف با هم مقایسه و تعمیم مطالب مفهومی و ترکیبی با هم

  208,000 ریال 260,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  فاگو زیست دوازدهم فصل چهارم / تغییر در اطلاعات وراثتی بررسی کامل و مفهومی مطالب کتاب درسی بیان جملات و عبارت های کلیدی کتاب درسی ترکیب نکات فصل های مختلف با هم ترکیب مطالب با مطالب سال های قبل  کالبد شکافی تصاویر کتاب درسی

  192,000 ریال 240,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  تدریس کامل مطالب کتاب درسی ترکیب نکات و مفاهیم فصل های مختلف با هم بررسی تمام قیود موجود در کتاب درسی آنالیز و کالبد شکافی کامل شکل های کتاب درسی روان بودن جملات و عبارت ها  ابهام زدایی از برخی مطالب کتاب درسی

  600,000 ریال 750,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  تدریس کامل متن و محتوای کتاب درسی مشخص کردن کلمات و جملات کلیدی ترکیب مفاهیم و نکات فصل های مختلف ترکیب مطالب با کتاب های دهم و یازدهم مقایسه و تعمیم مطالب مفهومی و ترکیبی

  208,000 ریال 260,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • تدریس نموداری و درختی تمام مباحث و مطالب زیست شناسی استفاده از تصاویر جذاب و با کیفیت برای تثبیت بهتر آموخته ها بیان موشکافانه تمامی نکات پیدا و پنهان کتاب درسی ارائه نکات تکمیلی و جداول مقایسه ای بیان تمامی مباحث ترکیبی

  784,000 ریال 980,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس نموداری و جامع تمام مباحث زیست شناسی بکار گیری تصاویر زیبا و جذاب برای درک بهتر مطالب و اشکال کتاب درسی بررسی خط به خط و مفهومی کتاب درسی بیان نکات تکمیلی و مقایسه ای ارائه تمامی نکات و مطالب ترکیبی

  600,000 ریال 750,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • آموزش نموداری و کامل تمامی مباحث و مطالب زیست شناسی استفاده از تصاویر با کیفیت و رنگی و جذاب برای جذابیت بیشتر یادگیری تدریس سطر به سطر کتاب درسی جدید ارائه نکات تکمیلی و مقایسه ای بیان تمامی نکات ترکیبی زیست شناسی

  760,000 ریال 950,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف