• تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی استفاده از عروسک جهت افزایش جذابیت تدریس استفاده از روش ها و ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

  600,000 ریال 750,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی توضیح کتاب درسی و توسعه و غنی سازی مفاهیم آن استفاده از انیمیشن های آموزشی جذاب جهت درک بهتر مفاهیم آن تدریس کامل آزمایش کنید ها در حین تدریس استفاده از ابزارها روش ها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

  600,000 ریال 750,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی طرح و حل مثال های متنوع و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی حضور دانش آموز در کنار معلم جهت شبیه سازی کلاس درس استفاده از روش ها ابزار ها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

  600,000 ریال 750,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • یاد دهی مفهومی مطالب کتاب ریاضی چهارم دبستان تعامل با دانش آموز در هنگام تدریس و شرکت دادن ایشان در فرآیند آموزش توجه به راهبردهای حل مسئله و فرآیند آموزش و به کار گیری آن ها استفاده از ابزار های دست ورزی جهت درک بهتر مطالب توجه به تمامی سبک های آموزشی کودکان ( کلامی تصویری و دست ورزی)

  800,000 ریال 1,000,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی ارائه و توضیح فعالیت ها و تمرین های مشابه کتاب درسی ارائه تمرین ها و سوالات مناسب برای مرور درس و آمادگی آزمونها استفاده از انیمیشن فیلم و شکل های مناسب آموزشی برای یادگیری بهتر ارائه مثال های کاربردی متناسب با مفاهیم کتاب درسی

  800,000 ریال 1,000,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی توضیح اهداف کتاب درسی و توسعه و غنی سازی مفاهیم آن طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی راهنمایی جهت پاسخ به پرسش های کتاب درسی استفاده از روش ها ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

  800,000 ریال 1,000,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی توضیح اهداف کتاب درسی توسعه و غنی سازی مفاهیم آن استفاده از انیمیشن های جذاب جهت درک بهتر مفاهیم کتاب درسی انجام آزمایش های کتاب درسی جهت درک بهتر مفاهیم استفاده از روش ها ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

  600,000 ریال 750,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی توسعه و غنی سازی مفاهیم کتاب درسی طرح و حل مثال ها و تمرین های مشابه کتاب درسی آموزش مفاهیم همراه با دست ورزی استفاده از روش ها ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

  800,000 ریال 1,000,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی توسعه و غنی سازی مفاهیم کتاب درسی طرح و حل مثال ها و تمرین های کتاب درسی راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی استفاده از روش ها ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

  600,000 ریال 750,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی آموزش فعالیت محور و پویا زمینه سازی جهت خلاقیت و استدلال دانش آموزی طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی مرور و جمع بندی مفایهم کتاب درسی برای امتحانات نوبت اول و دوم

  1,200,000 ریال 1,500,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • آموزش کتاب درسی به صورت کامل و بیانی ساده و روان حل تمرین ها و سوالات کلیدی کتاب درسی توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی استفاده از روش ها ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

  1,200,000 ریال 1,500,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی استفاده از روش ها ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

  1,200,000 ریال 1,500,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف