• این کتاب بر مبنای ریاضی سال دهم و با هدف آموزش عمیق مطالب ریاضی دهم تالیف شده است هدف این کتاب آموزش نکات و مطالبی است که برای حل تست های ریاضی دهم مفید اند در ابتدای هر درس ضمن مرور نکات مهم روش حل تست ها آموزش داده شده  است به فراوانی و تنوع تست اهمیت داده شده است

  1,062,500 ریال 1,250,000 ریال 15% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این کتاب کاملا بر مبنای کتاب درسی ریاضی دهم و با هدف آموزش عمیق مفاهیم تالیف شده است بنابر این کتاب حاضر مکمل کتاب درسی است تمامی چارچوب های کتاب درسی بیان شده است مثال ها مسایل و تست ها به دقت انتخاب شده اند در انتهای هر درس در ۲ بخش تمرین و تست تعداد زیادی مسایل و تمرین آورده شده است

  892,500 ریال 1,050,000 ریال 15% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پوشش تمام نکات زیرفصل‌های کتاب درسی با استفاده از سؤال‌های تألیفی درس‌نامه‌های کامل به همراه توضیحات جامع برای فهم بهتر کتاب درسی سؤال‌های ترکیبی از چند زیرفصل در بین سؤال‌ها و سؤال‌های ترکیبی از کل فصل در انتهای سؤال‌ها خلاصه نکات مهم در ابتدای فصل و جمع‌بندی مطالب در انتهای هر درسنامه تفکیک سؤال‌ها از لحاظ سطح دشواری و مرتب کردن آن‌ها به صورت ساده به سخت

  1,147,500 ریال 1,350,000 ریال 15% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • هر فصل حاوی چند بخش و چند قسمت درس نامه ای خلاصه به همراه تست های آموزشی ارایه تست ها با تیپ های مختلف چیدمان تست ها از ساده به دشوار ارایه تست های تالیفی ارایه خط فکری تست های مختلف

  1,045,500 ریال 1,230,000 ریال 15% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ارائۀ تمام لغات معنی شده و معنی نشده کتاب درسی با فهرست لغات مهم املایی و متشابهات آنها و متون خارج کتاب / خلاصۀ تمام درسها به همراه مفاهیم مهم و ابیات / جدول تمام آیات، احادیث و عبارات عربی کتاب درسی  / جدول کل تاریخ ادبیات به همراه تحلیل فصل و گونه شناسی و شخصیتهای شاهنامه و کارتونهای مربوط / تدریس کل آرایههای ادبی / تستهای طبقه بندی شدۀ موضوعی، درس به...

  612,000 ریال 720,000 ریال 15% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • افزودن به سبد خرید

  روش نوینی در آموزش لغات کتاب درسیتمرین‌های متناسب با اهداف آموزشی کتاب درسی به تعداد کافی پوشش تستی کتاب درسی به طور کامل با بیش از ۵۰۰ تستآزمون‌های تشریحی درس به درس به همراه آزمونهای میان نوبت و پایان نوبت پاسخ‌های کاملا تشریحی برای پرسش‌های چهارگزینه‌ای

  136,000 ریال 160,000 ریال 15% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • درس نامه کاملا متناسب با آخرین تغییرات کتاب درسی تنظیم تمامی تعاریف مفاهیم اصطلاحات و نمادها مطرح شدن تمام نکات هر موضوع به کمک توضیحات ضروری بررسی نکات مهم آزمایشات در قالب سوال و تست چینش تمرین های تشریحی از آسان به سخت مطرح کردن پرسش های چهار گزینه ای در پایان هر فصل

  1,028,500 ریال 1,210,000 ریال 15% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بیان تعاریف و نماد های پایه ای بررسی موضوعات ریز مربوط به یک موضوع اصلی یا راههای میانبر بررسی کامل نکاتی که باعث اشتباه داوطلب میشوند بیان نکات مربوط به سالهای گذشته بیان ارتباط مفاهیم جدید و قدیم

  760,000 ریال 950,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بیان تعاریف و مطالب پایه ای کنکور تحلیل موضوعات جزئی مربوط به موضوع اصلی و تکنیکهای مخصوصی کنکوری بررسی دقیق نکاتی که باعث اشتباه دانش آموز میشود بیان نکته های کنکوری سال های گذشته بیان ارتباط مفاهیم جدید و قدیم

  680,000 ریال 850,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این کتاب نخستین جلد از یک مجموعه سه جلدی برای جمع بندی شیمی است این کتاب مانند کتاب درسی شکل محور است هر فصل به چهار زیر فصل تقسیم شده و دارای یک آزمون کوچک است در این کتاب مطالب کتاب درسی جا به جا نشده است

  442,000 ریال 520,000 ریال 15% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این کتاب دومین جلد از یک مجموعه سه جلدی برای جمع بندی شیمی است به منظور جمع بندی شیمی برای امتحانات و کنکور سراسری طراحی شده است اشکال کتاب درسی به طور کامل بررسی شده است از تصاویر و نمودار ها و جداول گوناگونی استفاده شده است

  510,000 ریال 600,000 ریال 15% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • در ارایه درسنامه واژگان کلیدی برجسته نشان داده شده است در تست ها و پاسخ های تشریحی آنها مفاهیم کلیدی برایتان معنادار ارایه شده اند برای طراحی و ترتیب گذاری تست ها زمان بسیار زیادی صرف شده است

  637,500 ریال 750,000 ریال 15% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف