• افزودن به سبد خرید

  شامل واژگان گرامر کلوز و درک مطلب واژگان : واژگان مربوط به مکالمه... واژگان ریدینگ ... مهارت های تقویت واژگان...واژگان سایر بخش ها واژه نامه : کلیه لغات و لغات جدید همراه با تلفظ ...مترادفات...متضادها و ... گرامر : تدریس کامل گرامر درک مطلب : تدریس مهارت های خواندن و تکنیک های پاسخگویی آزمون های شبیه سازی شده نمونه پاسخنامه تشریحی

  840,000 ریال 1,050,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  مرور درس های سال قبل بخشی با آموزشهای جذاب و ویدئوهای جالب برای بهتر دانستن درس ها فیلم های مکالمه ای یادگیری تصویری لغات مشابهات مترادفات و متضادها  تدریس تکنیک های مخصوص متن خوانی تدریس تصویری و پر مثال گرامر آموزش writing بخشی برای تقویت تلفظ و....

  360,000 ریال 450,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  مرور درس های سال قبل بخشی با آموزشهای جذاب و ویدئوهای جالب برای بهتر دانستن درس ها فیلم های مکالمه ای یادگیری تصویری لغات مشابهات مترادفات و متضادها  تدریس تکنیک های مخصوص متن خوانی تدریس تصویری و پر مثال گرامر آموزش writing بخشی برای تقویت تلفظ و....

  360,000 ریال 450,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  مرور درس های سال قبل بخشی با آموزشهای جذاب و ویدئوهای جالب برای بهتر دانستن درس ها فیلم های مکالمه ای یادگیری تصویری لغات مشابهات مترادفات و متضادها  تدریس تکنیک های مخصوص متن خوانی تدریس تصویری و پر مثال گرامر آموزش writing بخشی برای تقویت تلفظ و....

  360,000 ریال 450,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  مرور درس های سال قبل بخشی با آموزشهای جذاب و ویدئوهای جالب برای بهتر دانستن درس ها فیلم های مکالمه ای یادگیری تصویری لغات مشابهات مترادفات و متضادها  تدریس تکنیک های مخصوص متن خوانی تدریس تصویری و پر مثال گرامر آموزش writing بخشی برای تقویت تلفظ و....

  360,000 ریال 450,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  مرور درس های سال قبل بخشی با آموزشهای جذاب و ویدئوهای جالب برای بهتر دانستن درس ها فیلم های مکالمه ای یادگیری تصویری لغات مشابهات مترادفات و متضادها  تدریس تکنیک های مخصوص متن خوانی تدریس تصویری و پر مثال گرامر آموزش writing بخشی برای تقویت تلفظ و....

  360,000 ریال 450,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  مرور درس های سال قبل بخشی با آموزشهای جذاب و ویدئوهای جالب برای بهتر دانستن درس ها فیلم های مکالمه ای یادگیری تصویری لغات مشابهات مترادفات و متضادها  تدریس تکنیک های مخصوص متن خوانی تدریس تصویری و پر مثال گرامر آموزش writing بخشی برای تقویت تلفظ و....

  360,000 ریال 450,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف