• افزودن به سبد خرید

  تدریس سطر به سطر کتاب درسی بیان و تدریس تمام دانش های زبانی و ادبی ایستگاه های نکته ای معنی واژگان و شعر ها به فارسی روان پرسشهای تشریحی و چهار گزینه ای + پاسخنامه تشریحی

  352,000 ریال 440,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  توجه کامل به متن کتاب درسی بیان خط به خط مطالب کتاب درسی تبدیل مطالب کتاب درسی به پرسش برای فهم بهتر و بیشتر تدریس کاملا نموداری پاسخنامه تشریحی

  624,000 ریال 780,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  تدریس کامل به روش نقشه ی مفهومی استفاده از شاخه و نمودار برای تفهیم بهتر مطالب درسی پرسش های متنوع: پرسش های مفهومی ... پرسش های کار ... پرسش های خط به خط + پاسخنامه تشریحی

  472,000 ریال 590,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  ترجمه روان تمام متن کتاب درسی بیان معنی واژگان و اصطلاحات برگرداندن اشعار به فارسی روان تدریس دانش های زبانی و ادبی پرسشهای امتحانی و چهار گزینه ای مختلف پاسخنامه تشریحی

  464,000 ریال 580,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  آموزش جامع و نموداری کتاب درسی پرهیز از بیان مطالب زائد طبقه بندی موضوعی کامل در هر درس پرسشهای امتحانی مفهومی در سبک های مختلف پاسخنامه تشریحی

  704,000 ریال 880,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  آموزش به روش نقشه مفهومی تدریس خط به خط کتاب درسی با استفاده از شاخه و نمودار تنوع در طراحی پرسشهای امتحانی و خط به خط و چهار گزینه ای پاسخنامه تشریحی

  472,000 ریال 590,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  شامل درس های : علوم ... اجتماعی ... فارسی ... ریاضی پرسش های امتحانی درس به درس پاسخنامه تشریحی

  512,000 ریال 640,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  تدریس کامل دانش های زبانی و ادبی بیان واژگان جدید و معنی روان آنها ترجمه روان اشعار کتاب درسی طراحی سوالات متنوع تشریحی و تستی پاسخنامه تشریحی

  512,000 ریال 640,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  آموزش مفهومی متن کتاب درسی استفاده از نقشه مفهومی  استفاده از نمودارهای شاخه ای برای فهم بهتر مطالب پرسش های امتحانی و چهار گزینه ای متفاوت پاسخنامه تشریحی

  656,000 ریال 820,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  آموزش جامع و مفهومی  بیان تمامی نکات کتاب درسی پرهیز از بیان مطالب زائد و اضافی پرسشهای امتحانی و تشریحی مختلف پاسخنامه تشریحی

  472,000 ریال 590,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  آموزش کامل و مفهومی  استفاده از مثال و مساله های حل شده برای تفهیم بهتر ریاضی ارائه راه حل های دقیق برای حل نمونه مثال ها تمرین های متنوع

  624,000 ریال 780,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • افزودن به سبد خرید

  واژگان و معنی کامل واژگان در ابتدای هر درس برگرداندن شعرهای کتاب به فارسی روان مشخص کردن گروه های املایی تمرین درک مطلب تمرین های متنوع از متن کتاب درسی

  472,000 ریال 590,000 ریال 20% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف