• آموزش مباحث کتاب درسی با بیانی ساده و شیوا و روان درک مفاهیم و رویه های ریاضی و ارتباط آنها با یکدیگر کمک به تثبیت تعمیق و تعمیم مفاهیم و مسائل کاربردی در زندگی استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش تدریس درس به درس مفهومی مباحث ریاضی دهم با حضور مولفین کتاب درسی

  1,360,000 ریال 1,700,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • حل نمونه تست های کنکورهای سراسری سال های اخیر ارائه مفاهیم کتاب درسی در قالب عکس و انیمیشن توضیح و بررسی فعالیتهای کتاب درسی ارائه مثال های متنوع و تمرین های مشابه کتاب درسی و توضیح کامل آنها تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی مطابق با اهداف آموزشی

  1,360,000 ریال 1,700,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی آموزش از طریق ارائه انیمیشن های جذاب آموزشی ساده سازی مفاهیم با ارائه مثال های کاربردی در زندگی حل تمام تیپ بندی های مسائل استوکیومتری راهنمای حل تمرین ها و خود را بیازمایید ها و با هم بیندیشم های کتاب درسی

  1,360,000 ریال 1,700,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر مطابق با اهداف کتاب درسی تحلیل وبررسی فعالیت های کتاب زیست شناسی حل نمونه سوالات و تست های مختلف جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات استفاده از اشکال و انیمیشن های جذاب آموزشی جهت فهم بهتر مطالب انجام کامل تشریح های زیست شناسی دهم دهم

  1,360,000 ریال 1,700,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی حل تمرین های کتاب فارسی پایه دهم آموزش نکات پایه ای و دستوری ارائه راهکارهای کاربردی در حل تمرین های بخش قلمرو زبانی ادبی و فکری

  960,000 ریال 1,200,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر مطابق با اهداف کتاب درسی روخوانی صحیح با لهجه عربی ترجمه متن ها و تمرین ها تدریس قواعد همراه با مثال حل نمونه سوال و تمرین های امتحانات نوبت اول و دوم

  960,000 ریال 1,200,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی روخوانی صحیح متون با لهجه عربی ترجمه متون و تمرین ها تدریس قواعد با کمک مثال های گوناگون حل نمونه سوالات و تمرین های مکمل جهت آماده سازی برای امتحانات مدارس

  960,000 ریال 1,200,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • آشنایی با تلفظ صحیح جملات پر کاربرد زبان انگلیسی آموزش پر بسامد ترین ساختار های انگلیسی در قالب نکات گرامری کمک به افزایش مهارت های listening speaking writing reading استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش پوشش دهی کامل مطالب کتاب درسی

  960,000 ریال 1,200,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ساده سازی مفاهیم با کمک حل تمرین ها  و مثال های متنوع تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در حل مسائل استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن خلاقیت و استدلال در دانش آموزان

  960,000 ریال 1,200,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی حل تمرین های متنوع از کتاب درسی جهت یادگیری بهتر مفاهیم تدریس سوالات چالش برانگیز کتاب درسی پوشش دهی کامل مطالب کتاب درسی

  1,360,000 ریال 1,700,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن و خلاقیت و استدلال در دانش آموزان شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در حل مسائل تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل ساده سازی مفاهیم با کمک حل تمرین ها و مثال های متنوع استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزشی

  800,000 ریال 1,000,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • رشته های ریاضی و تجربی تدریس خط به خط کتاب درسی حل مثال های متنوع برای درک بهتر مطالب ارائه مفهومی مطالب جهت افزایش قدرت تحلیل دانش آموزان ارائه مفاهیم تکمیلی کتاب درسی ویژه دانش آموزان سخت کوش استفاده از انیمیشن و فیلم و عکس جهت تعمیق مفاهیم کتاب درسی

  1,360,000 ریال 1,700,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف